Мобільний додаток
перейти перейти
Звернення та безпека
Сталий розвиток

Вже понад 28 років ПУМБ веде бізнес відповідально, інвестуючи частину прибутку не тільки в розвиток банку та навчання персоналу, вдосконалення якості продуктів і послуг для клієнтів, але й у розвиток бізнес-середовища, підвищення фінансової грамотності населення.

Контакти сектору КСВ
CSR@fuib.com

Ключові принципи сталого розвитку

Діяти системно. Концепція стійкого розвитку інтегрована в бізнес-стратегію і враховується при плануванні та реалізації всіх наших проектів.

Працювати ефективно. Застосовуємо сучасні підходи до ведення бізнесу, постійно удосконалюємо процеси та методи ведення бізнесу, ефективно використовуємо ресурси та шукаємо нові можливості для розвитку бізнесу.

Поважати інтереси партнерів, клієнтів та суспільства в цілому. Поважаємо інтереси партнерів, клієнтів та суспільства в цілому і будуємо відносини з ними на основі принципів порядності, чесності, відкритості та взаємної довіри.

Забезпечувати гідні та безпечні умови праці. Визнаємо співробітників своїм найважливішим активом, забезпечуємо безпечні умови праці для них, гідний рівень заробітної плати та соціальних пільг.

Поважати права людини. Поважаємо та дотримуємось прав і свобод людини, не сприймаємо дискримінацію.

Підвищувати якість життя в регіонах присутності. Є відповідальним корпоративним громадянином, інвестуємо в підвищення якості життя в регіонах присутності, сприяємо стійкому розвитку України.

Прагнути до запобігання та зниження впливу на навколишнє середовище. Прагнемо постійно знижувати свій вплив на навколишнє середовище.

Стратегія сталого розвитку – основа зростання бізнесу

Мета ПУМБ на найближчі роки – посилювати ефективність свого бізнесу. Працювати над збільшенням чистого прибутку та підвищенням якості кредитного портфеля. Підтримувати та розвивати роздрібний та малий бізнес. Нарощувати клієнтську базу, вибудовуючи тривалі довірчі відносини з клієнтами. Розширювати мережу банку. Проводити реінжиніринг процесів: автоматизувати, прискорювати, підвищувати стабільність та оптимізувати. Удосконалювати та впроваджувати інноваційні продукти. Будувати сучасний універсальний банк, щоб про нього знав кожен українець.

Ключові напрямки ПУМБ у сфері сталого розвитку:

  • навчання та розвиток співробітників;
  • підвищення якості продуктів та послуг банку;
  • розвиток бізнес-середовища;
  • підвищення фінансової грамотності населення;
  • управління ризиками;
  • корпоративне волонтерство.

У 2018 році інвестиції банку в модернізацію бізнесу склали понад 392 млн​ гривень, а соціальні інвестиції – в підвищення безпеки праці співробітників і їх розвиток, підвищення якості продукції та послуг банку, розвиток бізнес-середовища та підвищення фінансової грамотності українців – склали понад 42 млн гривень. За 2018 рік ПУМБ перерахував у бюджет понад 989,5 млн грн податків.

Зворотний зв'язок