Мобільний додаток
перейти перейти
Звернення та безпека

ПУМБ підтримує та поважає захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні і закріплених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН. Поважає і дотримується прав і свобод людини без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.

У 2017 році наш банк прийняв нову редакцію Кодексу корпоративної етики ПУМБ. На підставі цього документа ми будуємо взаємовідносини один з одним, нашими партнерами, конкурентами, клієнтами та з українським суспільством в цілому. У Кодексі містяться положення щодо поваги особистості та дотримання прав людини. Принципів корпоративної етики ПУМБ дотримуються усі співробітники банку.

З березня 2014 року ПУМБ приєднався до проекту «Довіра», мета якого – просування та зміцнення норм і стандартів ділової етики в усіх компаніях SCM. Лінія довіри – єдиний прямий канал зворотного зв'язку, за яким кожен співробітник може повідомити про порушення Кодексу корпоративної етики компаній SCM, у тому числі ПУМБ.

У разі виявлення корпоративних порушень у ПУМБ співробітники звертаються до Управління комплаєнс-контролю банку або зв'язуються з Лінією довіри. За 2018 рік на Лінію довіри надійшло 42 звернення. Всі звернення, що надійшли, були своєчасно розглянуті та врегульовані.

Зворотний зв'язок