Мобільний додаток
перейти перейти
Звернення та безпека
В рамках своєї компетенції Правління:
  • діє від імені банку;
  • підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній раді;
  • здійснює контроль над виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів і Спостережною радою;
  • несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на кожного з них.

Керує роботою Правління Голова правління банку.

Чинна редакція Положення про Правління Банку:

    Положення про Правління (розміщено 04.12.2018 р., набрало чинності 21.12.2018 р.)

Попередні редакції:

    Положення про Правління (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Правління АТ «ПУМБ» від 14.03.2015

Зворотний зв'язок