Мобільний додаток
перейти перейти
Звернення та безпека
Загальні збори акціонерів

є найвищим органом управління й ухвалюють рішення щодо основних питань діяльності банку.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
 • розв’язання питань, визначення основних напрямків діяльності ПУМБ;
 • внесення змін та доповнень до Статуту;
 • зміни організаційно-правової форми;
 • зміни розміру статутного капіталу;
 • питання розміщення й обігу акцій ПУМБ, їх дроблення, консолідації або анулювання;
 • затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
 • затвердження річних результатів діяльності банку, прийняття рішень щодо покриття збитків та  розподілу прибутку ПУМБ.

Чинна редакція Положення про Загальні збори акціонерів:

   Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 04.12.2018 р., набрало чинності 21.12.2018 р.)

Попередні редакції:

    Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 23.11.2016)

    Положення про Загальні збори акціонерів від 14.03.2015

Короткий огляд рішень:
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019

Зворотний зв'язок