Мобільний додаток
перейти перейти
Звернення та безпека
Комплаєнс і корпоративна етика

Керуючись нормами законодавства України, міжнародними нормами і стандартами (рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду: «Комплаєнс і комплаєнс функція в банках», Директиви ЄС, G20 - рекомендації щодо територій, які є «податковим раєм», SOX (Sarbanes-Oxley Act), UK Bribery Act) в АТ «ПУМБ» створена і діє ефективна система управління комплаєнс-ризиком.

Система управління комплаєнс-ризиком дозволяє забезпечити належний контроль виконання вимог нормативних документів, стандартів та інших обов'язкових вимог, управління репутаційним ризиком, ситуаціями конфлікту інтересів та ін., тим самим захищаючи інтереси вкладників, клієнтів, контрагентів, власників (акціонерів), банку і його працівників.

Що таке комплаєнс та комплаєнс-ризик?

В ході проведення своєї діяльності у кожної компанії рано чи пізно виникають проблемні процеси, які можуть обернутися для компанії не тільки фінансовими втратами, але і втратою довіри з боку суспільства в особі клієнтів, інвесторів, партнерів, акціонерів, регулюючих органів.

У зв'язку з цим, виникла ідея створення таких механізмів, які б дозволили мінімізувати ризики, пов'язані з такими процесами. Один з таких механізмів виник порівняно нещодавно і отримав назву «комплаєнс».

Комплаєнс буквально означає «відповідність».

Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, недотримання вимог корпоративної етики.

З метою належного управління комплаєн-ризиком в АТ «ПУМБ» створено Управління комплаєнс-контролю.

Кодекс корпоративної етики АТ «ПУМБ».

У Банку затверджено один з основних документів, спрямованих на управління комплаєнс-ризиком - Кодекс корпоративної етики. Це документ, яким затвердженні правила і норми корпоративної поведінки, і який відображає ключові принципи і стандарти роботи Банку.

Дія Кодексу поширюється на всіх співробітників Банку незалежно від займаної посади, сфери професійної відповідальності та географічного розташування підрозділу Банку.

Основні завдання Кодексу корпоративної етики:

  • забезпечити розуміння співробітниками Банку місії, цінностей і принципів роботи Банку, а також усвідомлення своєї ролі в реалізації стратегії розвитку Банку;
  • визначити стандарти етичної поведінки в роботі з клієнтами, діловими партнерами, Банком, акціонерами, державними органами і громадськістю;
  • сформувати принципи взаємовідносин всередині колективу;
  • запобігати можливим порушенням і конфліктним ситуаціям;
  • забезпечити належний рівень прозорості при здійсненні діяльності Банку.

У випадках порушень правил і норм Кодексу корпоративної етики, Банк має право вживати заходів, передбачених чинним законодавством.

Файли для завантаження

Зворотний зв'язок